Naturpleje holdet for rigkæret ved det fredede område i Hinglebjerg, er for det meste den samme faste skare. Men vi vil gerne være flere, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi sørger for at leen er slebet og giver undervisning i brug af le. Alle kan være med!

Tag-rør tager lys og pladsen i rigkæret for de sjældne urter. Et par timers arbejde, med leen, så er de væk - i et stykke tid.

Færdigt arbejde. Tak til lodsejeren og Jammerbugt Kommunes Naturafdeling. Uden deres indsats og tilsagn var naturplejen ikke lykkedes.

Der er nu opstået 3 sølehuller som krondyrene kan boltre sig i.

Det hårdeste arbejde ved naturplejen er uden tvivl opsamling og fjernelse af det afskåret materiale..

Her Jammerbugt kommunes biolog på feltarbejde. Registrerer og arts bestemmer disse indikator arter for mosser i et rigkæret - Spids spydmos til venstre og stor engkost.

Bukkeblad

Almindelig vibefedt - en af Danmarks kødædende planter

Trævlekrone

Kødfarvet gøgeurt