Flotte uberørte kystforland. Længst væk i billedet anes Svinkløv Badehotel, som desværre nedbrændte i efteråret 2016. Et nyt Svinkløv Badehotel er på tegnebrættet og forventes opført i 2019.
Svinkløv Knuden er kendt for sine hvide kalkskrænter. Men med tiders tilgroning, forsvandt sjældne plante arter. Nu er der sat ind med naturpleje, i form af heste, som afgræsser skrænterne. Allerede nu ses de hvide kalkskrænter tydeligere.
I området bag havklitterne ligger lavninger med langstrakte, lavvandede nærings fattige søer. Foto er fra Ålevande Sø.