I dag består stranden ved Grønnestrand af en bred, hvid sandstrand med enkelte sten. Mellem havklitterne og klitterne længere inde i landet findes en lavning med våde enge og langstrakte søer. Øst for dem finder man landets eneste tilbageværende lyngklædte vindmølle.
Tilbage i stenalderen var det flade område et åbent sund, som forbandt Jammerbugten med Limfjorden. Mod øst knejser den mere end 60 meter høje Svinkløv Knude, hvis undergrund består af skrivekridt dækket af flyvesand. Dele af knuden, som var en ø i stenalderhavet, er omfattet af fredningen.

Flotte uberørte kystforland. Længst væk i billedet anes Svinkløv Badehotel, som desværre nedbrændte i efteråret 2016. Et nyt Svinkløv Badehotel er på tegnebrættet og forventes opført i 2019.
Svinkløv Knuden er kendt for sine hvide kalkskrænter. Men med tiders tilgroning, forsvandt sjældne plante arter. Nu er der sat ind med naturpleje, i form af heste, som afgræsser skrænterne. Allerede nu ses de hvide kalkskrænter tydeligere.
I området bag havklitterne ligger lavninger med langstrakte, lavvandede nærings fattige søer. Foto er fra Ålevande Sø.