De 18 store vindmøller er rejst på Thorup-Sletten, selv om vindmøllefirmaet var advaret om, at firmaet selv må bære ansvar og risiko, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet gav klagerne over VVM-tilladelse og lokalplan medhold. Og det er lige præcist det, der er sket. Derfor kan DN med fuld ret kræve, at vindmøllerne som minimum standses, indtil der måske er skabt lovligt grundlag for vindmølleparken - eller indtil nogle eller måske alle vindmøllerne skal fjernes, fordi de er opstillet i strid med EUs Habitatdirektiv og dansk lovgivning. (Foto: Søren Rosenberg)

Selv om to klagenævn samstemmende har ophævet både VVM-tilladelse, kommuneplantillæg og lokalplan for 18 kæmpevindmøller på Thorup-Sletten ved Aggersborg, har det ikke haft nogen konsekvenser. Møllerne snurrer stadig på fuld kraft.

Det er Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner, der i henhold til loven skal forlange møllerne standset, indtil møllernes negative effekt på to beskyttede rovfuglearter og en række beskyttede vand- og vadefugle er ordentligt undersøgt og der er udarbejdet nye lovlige tilladelser.

De to kommuner har imidlertid valgt ikke at gøre andet end at gå i gang med at gøre planerne lovlige.

Det er advokatfirmaet Kromann Reumert, der har advaret kommunerne, fordi vindmølleopstiller efter advokatfirmaets opfattelse var i ”god tro”, da vindmølleparken blev etableret. Kommunerne risikerer derfor efter advokatfirmaets opfattelse at stå med et kæmpestort erstatningsansvar, hvis kommunerne kræver driften af møllerne standset, indtil der eventuelt er lavet et nyt, lovligt plangrundlag.

Kromann Reumert er Danmarks måske største advokatfirma. Et af firmaets specialer er rådgivning af vindmøllefirmaer - et område, hvor Kromann Reumert har mange års erfaring. Alligevel tager Kromann Reumerts advokater - og dermed Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner - fejl, når de mener, at vindmølleopstiller var i ”god tro” da vindmølleparken blev etableret.

Den 27. marts 2019 gav Jammerbugt Kommune byggetilladelse til K/S Thorup-Sletten. I byggetilladelsen gør Jammerbugt Kommune klart opmærksom på, at ”udnyttelse af tilladelser sker for egen regning og risiko” og videre ”udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.”

Tydeligere kan det næppe siges.

Derfor mener Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner, at de to kommuner nu må følge loven og forlange vindmøllerne standsede, indtil vindmølleparkens skadelige effekt på de truede fugle i området er ordentligt undersøgt og det er fastslået, om enkelte vindmøller eller hele vindmølleparken må fjernes - eller om der kan laves nyt lovligt plangrundlag for vindmølleparken. En sådan videnskabeligt baseret undersøgelse kan kun ske, når vindmøllerne er standset.