Et utilgængelig vildnis, der i mange år har været lukket for adgang, er på blot 16 måneder åbnet, så der nu er banet vej for bynære naturoplevelser.
Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i samarbejde med Jammerbugt Kommune, lavet en ny og spændende natursti på 500 meter i en skovbevokset mose, kaldet De tusinde søer.
Tæt på Biersted by langs med Banestien på vejen mod Aabybro ligger området, der over årene var blevet glemt og tilgroet.
Ildsjæle fra Biersted Landsbyråd og DN i Jammerbugt fik den idé, at børn og voksne igen burde have mulighed for at opleve nær-naturen ved de mange vandhuller, fortæller formand for DN Jammerbugt, Søren Rosenberg:
- Det har været hårdt og spændende arbejde, at anlægge den 500 meter lange sti, som nu slynger sig spændende igennem det 2 hektar område, med en flot anlagt plankebro over vandhullerne. Ved de mere tørre områder af stiforløbet, er der brugt flis som underlag.
Planlægningen af sti-projektet startede i september 2013, med tanke for, at der også blev taget højde for at en del af den skovbevoksede mose, blev uberørt af færdsel, så rådyr og ræven fortsat har et område, der er fri for menneskelige forstyrrelser.
Forud var der gået lang tids arbejde med at søge økonomiske midler til projektet, som fik tilsagn om støtte fra Jammerbugt Kommunes Kultur - og Landdistriktpulje, Spar Nord Fonden, Friluftsrådet og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber. Uden deres hjælp på i alt 280.000 kr. var projektet aldrig blevet realiseret.
- I efteråret 2013 trak vi i arbejdstøjet. Med motorsave og flishugger maskine fik vi banet vej igennem vildnisset. Havde der ikke været hjælp til arbejdet fra kommunens beskæftigelsesafdeling, så var projektet ikke blevet færdigt endnu, selvom frivillige ildsjæle har brugt ca. 300 timer til projektet, fortæller Erik Dragø, Biersted Landsbybråd.
- Med færdiggørelsen af dette projekt, vil området forhåbentlig igen blive brugt både af lokalbeboerne, men også af cykelturister, som vil gøre holdt her og gå en tur, nyde naturen og spise sin mad, fortæller Søren Rosenberg fra DN Jammerbugt og fortsætter:
- Oplevelser i naturen for børn er læring for livet, og forhåbentlig vil områdets børneinstitutioner, skoler og spejdere mm. benytte området. Og der er plads til mange ved bord og bænke pladsen.
Til naturformidling og til inspiration om hvad man kan være heldig at opleve, er der opsat skilte med eksempler på dyr og fauna.