Nogle kampagner er årligt tilbagevendende, andre er kortvarigt forbigående og atter andre kan forløbe over en årrække. I DN Jammerbugt målretter vi kampagnerne til lokale forhold, og knytter dem op på konkrete aktiviteter.