DN Jammerbugts høringssvar kan læses her: kommuneplantillæg for genskabelse af Hellede Sø

Læs mere information og baggrund på Jammerbugt Kommunes hjemmeside her: https://www.jammerbugt.dk/borger/miljoe-natur-og-energi/natur/naturgenopretning-og-saerlige-arter/naturgenopretning-hellede-soe/