Fosdalen er den mest markante regnvandskløft i Lienskrænten og et meget velbesøgt udflugtssted. Fra et plateau ved Lerup Kirke skærer dalen sig ned i Lien. Dele af Fosdal Plantage og Langdal Plantage, som begge rummer mange fortidsminder, indgår også i fredningen. De norskklingende stednavne vidner om tidligere handelsforbindelser til Norge. Fragtbåde sejlede korn fra Danmark til Norge og tog tømmer med tilbage. Det fredede område er både særegent og spændende at besøge på alle årstider.

Slugten igennem Nøddedalen, fyldt med Hasselnød, Hvid Anemone, Storblomstret Kodriver mm.