Her vokser sjældne planter som vår-kobjælde, guldblomme og klit-rose. Her holder også engpiberen til, der nok er stribet og brunplettet, men afslører sig med sit høje kald, sit-sit. Der er også her, den rødryggede tornskade med det rovfuglelignende næb fanger insekter og spidder dem på torne. 

Den mest bemærkelsesværdige plante er den meget sjældne vår-kobjælde,som kun findes tre steder i hele Danmark. Planten er en såkaldt ansvarsart for Jammerbugt Kommune, og derfor har kommunen et helt særligt ansvar for at sikre at planten ikke uddør. Det sker bl.a. ved kontrolleret naturpleje med afbrænding og lynghøst og fjernelse af uønsket trævækst.

Vender man blikket væk fra himlens fugle, og ned mod jorden, kan man være heldig at opdage den spektakulære Mariehøneedderkop. Edderkoppen, der kun findes enkelte steder i Jylland, lever på sydvendte, sandede skråninger, på heder og i lyngbakker. Her lever den nede i jorden i et rørformet silkespind med et fladt fangstspind over åbningen. Hunnen lever hele livet under jorden, men en gang om året – i maj og april – går de kønsmodne hanner på vandring efter hunner. I disse måneder kan man være heldig at opleve den meget “smukke” edderkop, inden den efter parring bliver spist af hunnen.

Holmsø Hede finder man via cykelrute 55 gennem Bonderup. Cykelruten der også er åben for bilkørsel, er anlagt på den nedlagte jernbanelinje mellem Fjerritslev Nørresundby. Ca. 1 km ad cykelruten øst på fra Trekronervejen kan man evt. parkere her ved skovvejen, hvor det fredede område begynder. Der er offentligt adgang til gravhøjen, via trampestien.

Vær opmærksom på, at færdsel inden for den resterende del af fredningen ikke er tilladt. Grøn busksommerfugl, klit-rose, engelsk visse, guldblomme, skovfirben, stålorm

Registrering af Mariehøneedderkop - Eresus sandaliatus