Sortåret hvidvinge. Kroppen er helt sort, vingerne hvide med meget markante mørke årer. Hannen har sorte årer, mens de på hunnen er brunlige. Levested: Sortåret Hvidvinge flyver på heder, overdrev, moser og andre åbne steder. Arten findes hist og her i Danmark og gode muligheder for se sommerfuglen er bl.a. Svinkløv Klitplantage omkring Maries Hus
Brunlig Perlermorsommerfugl