Februar 2021 - Baggrunden for DN´s klage:
Omtrent halvdelen af de danske stier og markveje er forsvundet inden for de sidste 50 år og dermed årsag til at offentlighedens adgang til det åbne land bliver formindsket. Det skyldes for det meste strukturforandringerne i landbruget, hvor marker sammenlægges og dermed kan der ske det, at markveje og private fællesstier forsvinder fra landskabet og adgangsmuligheden for offentligheden.

Da Naturfredningsforeningen arbejder for at adgang til naturen ikke hindres ved f.eks. nedlæggelse af veje og stier, der er gennemgående eller fører til naturarealer, særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende, er vi gået ind i den pågældende sag, som endte ud med en klage , efter reglerne i Naturbeskyttelses lovens § 26 a.

I DN Jammerbugt er vi dog indstillet på at trække vores klage tilbage, hvis der kan findes en alternativ sti løsning, gerne i skellet mellem mark og det fredede Alsbjerg Bakker – og hvor stien bliver anlagt med stabilt underlag.

Det er også nødvendigt at stien tinglyses med en servitut som sikrer at stien ikke bliver fjernet igen.

Hvis vi kan nå til enighed med et forslag til placering af en alternativ sti, som erstatning for den nedlagte sti,  trækker vi naturligvis klagen tilbage.