I slutningen af februar, på en kold - men flot lørdag, var en lille skare naturplejere - fra DN Jammerbugts Naturplejegruppe - på vej ud i højmosen ved Damvej. Med håndsave og grensakse skulle nåletræ og birk fældes, eller rykkes op.  Vi var meget længere ude på højmosefladen, end man normalvis plejer - så ømme benmuskler dagen efter var mærkbart, for de fleste :-)

Naturpleje delen denne dag, er bare en lille brik i et stort LIFE projekt om genskabelse/bevarelse af højmoser i Danmark, hvor Jammerbugt Kommune er en vigtig part i projektet.

Således deltog kommunen med redskaber samt forplejning og naturplejen blev udført under kyndig ledelse af biolog Marianne Lindhardt ved kommunen.

Kunne du også godt tænke dig at være med i dette frivillige naturpleje arbejde fremover? Så vil vi meget gerne hører fra dig,  kontakt gerne Søren Rosenberg for tilmelding: jammerbugt@dn.dk">jammerbugt@dn.dk Man får frisk luft og motion, er i dejligt samvær og får naturoplevelser oveni. :-) 

Herved kan du være med til at sikre, at der fortsat findes en god bestand af de fine karakteristiske planter i højmosen, som f.eks. kæruld, lyng, soldug, tyttebær, mose-bølle og ikke mindst forskellig artede tørvemos.

Næste gang vi tager i mosen er midt september eller starten i oktober.

Fakta om projektet højmoser i Danmark, specifikt Aaby Mose i Store Vildmose:

Aaby Mose udgør det sydvestlige hjørne af den oprindelige Store Vildmose og rummer Danmarks anden største bevarede højmose. Jammerbugt Kommune indgår i EU-LIFE projektet Højmoser i Danmark, der har til formål at sikre de resterende højmosearealer i Store Vildmose for fremtiden. Det første og vigtigste tiltag er at sikre den østlige rand af Aaby Mose mod en uønsket afvanding fra vandløbet Sydvestre Ringkanal, der ligger dybt skåret ind mod højmosen på en ca. 3000 meter lang strækning fra Damvej i syd og mod nord til Centralgårdsvej. Afvandingen får med tiden højmosens tørv til at synke sammen og forrådne, hvorefter birkeskov breder sig ind over højmosen og bortskygger den særlige højmosevegetation. Det bliver der sat en effektiv stopper for i dette højmose projekt.

Aaby Mose er udlagt som Natura 2000 område,  for at beskytte den aktive højmose. Aage V. Jensen Naturfond har den 1. februar 2018 erhvervet den 268 hektar store Aaby Mose. Aage V. Jensen Naturfond har naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse til formål. Fonden har derfor indgået et samarbejde med Jammerbugt Kommune og LIFE-projektet om at sikre højmosen mod en gradvis nedbrydning. Projektet omfatter opførelse af en ca. 3.000 meter lang dæmning langs østsiden af højmosen og ca. 500 meter tværdiger ind i mosen, der alle skal være med en indbygget membran, som skal sikre mod fortsat afvanding af højmosen og give den særlige højvegetation mulighed for igen at udvikle sig.

Højmoser er en af de få oprindelige danske naturtyper, som kan holde sig stabile og næsten uforandrede igennem årtusinder. Højmoserne har samtidig været i en voldsom tilbagegang som følge af afvanding og tørveindvinding, hvorved over 95 % af højmosearealet er forsvundet. Aktive højmoser er derfor i dag en højt prioriteret naturtype i EU's habitatdirektiv.

Læs evt. mere her: https://www.raisedbogsindenmark.dk/

Frivillige naturplejere, langt ude på højmosefladen, februar 2019 - tryk på pilen for at skifte foto