I disse år er der stigende opmærksomhed på, og interesse for, naturens indlysende evne til at "forvalte sig selv". I velfungerende økosystemer finder naturen selv en balance mellem lys og mørke, vådt og tørt og liv og død. Men i et gennemkultiveret land som Danmark, er udgangspunktet forrykket af en unaturlig næringsstofbelastning, konkurrence fra ikke-hjemmehørende arter, fragmentering af landskabet og generel pladsmangel. Forudsætningerne for den selopretholdende balance er derfor ikke altid tilstede, og det kan være nødvendigt at assistere naturen, hvis vi vil undgå en yderligere reduktion og forarmning. Naturpleje handler således oftest om bekæmpelse af invasiver arter og reduktion af vegetation i de lysåbne naturtyper, ved høslæt eller græsning.

Vi naturplejer flere steder i Jammerbugt Kommune. Vores fortrukne redskab er leen - bare rolig der er grundig oplæring, men vi bruger naturligvis også grensakse, spader, økser og motorsave hvis det er nødvendigt. Vi har grejet eller sørger for at låne det igennem Jammerbugt Kommunens Grejbank.

Hold øje med kalenderen og reservere dagen - der er brug for alle - og børnene synes også det er sjovt :-)

Pt.  udfører vi naturpleje på små lokaliteter ved Aaby Bjerg, Hingelbjerg, Lien/Fosdalen og Sandmosen. 

Her kan vi nemlig gøre en forskel og Give Naturen En Hånd, hvor maskiner og afgræsning er umuligt eller meget vanskelig. 

Her følger et lille slide show, hvor vi er i felten :-) Tryk på pilen for at bladre