Arrangementet finder sted onsdag den 19. oktober kl. 15.30-17.00. Vi mødes på parkeringspladsen til Overklitten Sø ved Bratbjergvej/Rødhusvej, se mødestedet nederst på siden.

Frisk luft, højt til himmelen og fantastisk natur – kom med en utraditionel vælgervandring i den kommende Naturnationalpark Tranum. En vælgervandring, hvor naturen har første prioritet og fokus er et Grønt Valg 2022. Her kan du møde dine folketingspolitikere til en snak om naturen. Undervejs vil lokale natureksperter fortælle om, hvorfor naturnationalpark Tranum er så vigtig. Vi ser eksempler på god og dårlig natur. Vi ser hegn, græsning/manglende græsning, dødt ved, grøfter/dræn kontra naturlig hydrologi, produktionsskov kontra urørt skov. Vi stiller spørgsmål, får svar og diskuterer.

I dag er der mere end 50 kilometer hegn. I den kommende NNP Tranum vil den samlede hegnslængde blive reduceret!
Der etableres et ydre 2-trådet almindelig kreaturhegn. Her kan hjortevildt, ræv, hare, grævling mm. nemt passerer igennem.

Naturen i Danmark er i krise. Vi mister dyre- og plantearter i et skræmmende tempo. Sammenlignet med vores europæiske naboer ligger Danmark i den absolutte bund, når det kommer til tilstanden for vores natur og de arter, som lever i den. Vi er det EU-land med mindst EU-beskyttet natur, og Danmark ligger helt i bund, når det kommer til naturens bevaringsstatus – altså naturtilstanden for naturtyper og dyre- og plantearter. Hvis udviklingen skal vendes, har naturen brug for langt mere plads, store planteædere og at være selvforvaltende.

Men danskerne er delte i spørgsmålet om store dyr og vild natur. Er der plads til det i Danmark? Kommer dyrene til at sulte? Og hvor skal vi nu gå tur med barnevognen og løbe en tur?

Det er galloway kvæg og exmoor ponyer, som sættes ud i Naturnationalparken. Det er rolige dyr, som ikke er opsøgende overfor mennesker. Samtidigt er de valgte dyr meget robuste og hårdførre, som sagtens kan bruges i helårsgræssende større sammenhængende naturområder. Hvis fødegrundlaget skulle vise sig at være for lille, så bliver dyrene tilskudsfodret.

Søs Dalgaard Jensen, foreningen Danmarks Vilde Natur Jammerbugt, udtaler: ”Store dyr og vild natur er et paradigmeskifte i dansk naturbeskyttelse. Derfor glæder det mig meget, at så mange politikere har takket ja til at deltage, se den natur, der er i krise og tage en snak med borgerne om deres bekymringer og forventninger til naturnationalpark Tranum. Personligt synes jeg, at det bliver spektakulært og mirakuløst at få lov til at opleve naturens og planteædernes tusindårige samspil helt tæt på, hvor jeg bor. Jeg har fuld tiltro til, at Naturstyrelsen passer godt på de store dyr. Der er udarbejdet beredskabsplaner for fodring, og der vil være et effektivt tilsyn med dyrene.”

Søren Rosenberg, lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt forklarer: ”Det vil komme en hurtig og positiv effekt på biodiversiteten, når forvaltningsplanerne for naturnationalpark Tranum realiseres. Især indsatsen med lukning af grøfter og genopretning af den naturlige vandstand vil hurtigt bevirke, at vadefugle som regnspove og tinksmed igen kan ses ynglende i klitheden. Et stop for jagt vil også på sigt give nogle fantastiske oplevelser for besøgende i naturnationalparken, når flokke af kronhjorte langsomt vandrer igennem den atlantiske klithede”.

Tinksmed er rødlistet som ynglefugl i Danmark. Den ses normalvis om efteråret som trækfugl. Naturlig hydrologi, som genoprettes på klitheden vil uden tvivl gavne mange vadefugle som tinksmed (foto), bekkasin, storspove, rødben, hjejle, vibe og mange flere, når 100 kilometer grøfter lukkes.

Foreløbig har følgende folketingskandidater meldt deres ankomst:

Socialdemokratiet: Bjarne Laustsen og Morten Klessen

Radikale Venstre: Christian Friis Bach

Konservative: Per Larsen

Venstre: Henrik Buchhave

Enhedslisten: Peder Hvelplund

Socialistisk Folkeparti: Dorte M. Nielsen og Theresa Berg Andersen

Alternativet: Joachim Plaetner Kjeldsen

Frie Grønne: Susanne Zimmer

Nye Borgerlige: Kim Edberg Andersen

Arrangementet finder sted onsdag den 19. oktober kl. 15.30-17.00. Vi mødes på parkeringspladsen til Overklitten Sø ved Bratbjergvej/Rødhusvej, se kort. Stedet vil være tydeligt markeret.

KOM I GOD TID - VI STARTER PRÆCIST KL. 15.30 I RESPEKT FOR FOLKETINGS POLITIKKERNES STRAMME TIDSPLAN!

Kontakter

Danmarks Naturfredningsforening, Søren Rosenberg jammerbugt@dn.dk

Danmarks Vilde Natur: Søs Dalgaard Jensen, DVNJammerbugt@gmail.com

Alliancen af 23 organisationer, der står bag kravet om en biodiversitetslov, er: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Vilde Natur, Verdens Skove, DIB, DOF BirdLife, De Unge Biodiversitetsambassadører, Vild med Vilje, Greenpeace, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Klimabevægelsen, Natur & Ungdom, Foreningen til Svampekunstens Fremme, Dansk Pattedyrforening, Dyrenes Beskyttelse, Global Aktion, Nyt Europa, Rådet For Grøn Omstilling, Oceana, Plan Bi, Jysk Naturhistorisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Entomologisk Forening, WWF.