Det er imidlertid sjældent muligt at reagere på alt, så vi tvinges typisk til en prioritering af de sager, der enten har størst principiel betydning, som bedst matcher vore lokale kompetencer eller, hvor det vurderes, at chancerne for et positivt udfald står bedst mål med anstrengelserne.

Målet er naturligvis at søge indflydelse på de afgørelser som myndighederne træffer, og præge dem i en grønnere retning. Det kan ske ved at påpege uhensigtsmæssigheder eller deciderede uoverensstemmelser med naturinteresser, eller ved simpelthen at bidrage med konkrete ideer og tiltag, der kan skærpe og berige et i øvrigt visionært udkast.

Med andre ord forsøger DN Jammerbugt i udgangspunktet af være konstruktive i vore bemærkninger og høringssvar, idet  vi tror på at det fremmer et gunstigt samarbejdsklima, og dermed i sidste ende også DN's sag. Men er der brug for det, kalder vi naturligvis en spade for en spade.