September 2020 - Først og fremmest er det fremsynet at tænke vindenergi ind som en del af fremtidens varmekilde. Det er et skridt i den rigtige retning, når vi i DN har et mål om vores energi og varmeforsyning, senest i 2040 skal være uden fossile brændstoffer og i stedet erstattes med teknologiske løsninger, som kan sikre en omstilling af varmeproduktionen i fjernvarmeværkerne til vedvarende energikilder, fra sol og vind.

Dog er den foreslåede placering yderst kompromitterende for naturen og de landskabelige værdier. Vi mener derfor, at der IKKE skal placeres vindmøller i et nyt område, helt uden tekniske anlæg, men i stedet bør Fjerritslev Fjernvarme finde en placering som i forvejen er udlagt som vindmølleområde og som kan overholde afstandskrav til naboer, vel og mærke uden at der dispenseres for de særlige landskabelige værdier og naturområder.

Hvorfor ikke prøve at få del af overskudstrømmen fra de eksisterende vindmølle parker, i nærheden af fjernvarmeværket f.eks. ved Gøttrup Enge, Klim Fjordholme eller Thorup Sletten.

Derfor er svaret - Kan der placeres vindmøller i Udklit? et entydigt nej!

Nej til vindmøller opstillet indenfor kystnærhedszonen. Nej til opstilling af vindmøller i et område, som på forhånd er udlagt i kommunens helhedsplan som større uforstyrret område. Nej til opstilling af vindmøller i et område, som på forhånd er udlagt i kommunens helhedsplan som særligt værdifuldt område. Ja til vindmøller som placeres i et eksisterende vindmølleområde. Ja til vindmøller som placeres uden at kompromittere de landskabelige udpegninger. Ja til vindmøller som placeres uden om fuglenes trækruter. Ja til vindmøller som udfaser biomassen på fjernvarmeværker og bruger vindenergi som varmekilde.

Nørremiler - som ses her på fotoet lige nedenunder, er sammen med Søndermiler nogle fantastiske parabelklitter. De 4 vindmøller ønskes placeres på landbrugsjord, mellem parabelklitterne. Dette område er udlagt som bl.a særlig værdifuldt landskab, i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan.