Naturområdet er værdig til nationalparkstatus, og heldigvis har området været fredet siden 1968. På en vandretur gennem det smukke, bakkede terræn vil man opleve naturen i al sin storslåede ødselhed. De centrale dele af området har sandsynligvis ligget mere eller mindre udyrkede hen siden middelalderen, så her finder man et relativt uspoleret landskab, der veksler mellem småskove og heder. Der er flere stier med udgangspunkt fra P-pladsen Svinkløvvej 338 - (ud fra Grønnestrandvej) i det 129 hektar store naturområder, hvor der kan ses flere gravhøje. Er man til vilde bær, kan man her plukke både brombær, blåbær, mosebølle, revling og havtorn. Lodsejere samt Jammerbugt Kommune udføre naturplejen, så de store sletter med Ene og Hedelyng ikke gror til.  Naturplejen i området består i fjernelse af uønsket opvækst på de åbne heder og overdrev, som også afgræsses af kreaturer. Den lokale afdeling i Danmarks Naturfredningsforening, udføre hvert år, naturpleje i et rigkær område, som ellers var tilgroet af tagrør, siv og gråpil. Nu er der skabt plads og lys til de nøjsomme urter som gøgeurter og engblomme. :-)
I 1968 blev Hingelbjerge fredet på initiativ af Danmarks Naturfredningsforening og Nationalmuseet. Som motivering for fredningen nævnes i fredningskendelsen at området ”udgør en klar helhed af en sjælden, oprindelig og storladen karakter og er bemærkelsesværdigt ved sin konstellation af landskabelige og arkæologiske attraktioner.”

Ene er en fremtrædende karrekterbusk på overdrevet og heden. Pluk evt. en håndfuld af de mørke bær til kryddersnapsen. Nordsøstien går her og fortsæstter mod nord til Svinkløv. Forslag på 2 øvrige vandre ruter, med udgangspunkt fra p.pladsen ved Svinkløvvej og retur.
Nordbjerg - Han Herred højeste punkt. 83 meter over havet. I det fredede område ses også Sønderbjerg 74 meter højt, som ligger i en tæt skov. Gå selv på udkig efter de mange gravhøje i området - der er 40. Husk at respektere de indhegnede kreaturer og hold afstand til dyrene.
Douglasgran er et af skovens store grantræer. Det kan blive op til 40 meter og er flot og tæt i løvet. Kronen er kegleformet, med grene der vokser i kranse ud fra stammen. Frugten er en 5 - 10 cm lang kogle, der hænger ned fra grenen. Se de imponerende store douglasgran i Hingelbjerg fredningen.
På heden kan f.eks ses Mose-Bølle, Klokkelyng, Revling og Hedelyng.
Frivillig naturpleje sker hvert år i et hotspot orkide område i et rigkær. I det tidligere forår, skæres gråpil og tagrør væk så der kan komme lys og plads til de fine urter, som f.eks. Bukkeblad og Engblomme