Et beslutningsforslag, fremsat af Dansk Folkeparti, skal behandles i Folketinget på torsdag den 24. januar. 
Forslaget går på, at Danmarks Naturfredningsforening ikke længere skal kunne foreslå nye fredninger, hvis staten eller kommunen er imod. 

Den ret har foreningen haft siden Thorvald Stauning indførte den ved lov i 1937, og fredningsnævnene har i stort omfang fulgt DN´s fredningsforslag over hele landet. 

Foreningen ser lovforslaget som et forsøg på at svække hele fredningssagen og dermed naturbeskyttelsen. Søndag 20. januar om formiddagen afholdte Danmarks Naturfredningsforening derfor en landsdækkende aktion for at understrege, hvor vigtigt det er for foreningen fortsat at kunne rejse fredningssager på eget initiativ.

Det skete også i DN Jammerbugt, hvor bestyrelsen invitererede på tur i et af de flotteste fredede områder i kommunen, nemlig Fosdalen og Lien med de markante slugter og skrænter. Søren Rosenberg, formand for DN Jammerbugt vil inden turen sige lidt om baggrunden for aktionen.

- Vi vil gerne gå sammen med andre instanser om nye fredninger, for eksempel lodsejere, stat og kommune, men det skal ikke være en betingelse, sådan som Dansk Folkeparti har foreslået. Så vil der næsten ikke blive fredet ny natur, og det har den brug for.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-jensen (V) har siden DFs udspil om at begrænse DNs fredningsretten udtalt, at han mener rettigheden skal fortsætte uændret, men DF vil stadig have forslaget til debat i Folketinget, og det sker 24. januar.

- Derfor gennemfører vi aktionen uanset hvad, siger Søren Rosenberg. - Mange har i tidens løb forsøgt at fratage os retten til at rejse fredninger alene, og denne dag vil vi understrege, at det ikke må ske. Arrangementet starter kl. 10 og slutter kl. 12 og løber af stabelen på p-pladsen nedenfor Fosdalen i bunden af Lien skrænten. Her er i det fredede område, er der masser af fortællinger - også helt friske om Naturkanon og Rigkilde LIFE projektet i Vr. Svenstrup Å. Dette EU støttet projekt er som udgangspunkt, en udløber af fredningens formål med naturpleje og naturgenopretninger, herunder muligheden for at genslynge Vr. Svenstrup Å, som Jammerbugt Kommune i den nærmeste fremtid gennemfører. I øvrigt blev Fosdalen fredet, allerede tilbage i 1902 - og er et af landets absolutte ældste fredninger. I 2009 blev dog en større sammenhængende fredning afsluttet/opdateret, nemlig Lien, Fosdalen og Sandmosen, som med et fredet areal på 3.000 hektar, er en af Danmark største fredninger til dato.

 

Et område i Fosdalen er udpeget som urørt skov. Dvs. træer ældes og ved stormfald bliver de liggende, til gavn for svampe og insekter mm.

Østerhatte